Διάφορα Αρθρα

Ο ρόλος των γονέων στη σύγχρονη εποχή έχει γίνει πιο περίπλοκος και απαιτητικός. Οι αυξημένες απαιτήσεις, οι γρήγορες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές συχνά επιβαρύνουν το ήδη δύσκολο έργο των γονέων και καθιστούν απαραίτητη  τη στήριξη τους. Η διαχείριση των συγκρούσεων, η επικοινωνία στην οικογένεια, η οριοθέτηση, η συναισθηματική έκφραση είναι κάποια από τα θέματα που ένας γονιός καλείται να διαχειριστεί.

Περισσότερα...

Στόχος της Ψυχοθεραπείας και της Συμβουλευτικής είναι η στήριξη και η φροντίδα του ατόμου για να διαχειριστεί τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει. Η διαφορά των δυο όρων εστιάζεται στο γεγονός ότι η συμβουλευτική ασχολείται κυρίως με τις ενέργειες του ατόμου στην καθημερινή ζωή, ενώ η ψυχοθεραπεία εστιάζει και στα βαθύτερα δυσλειτουργικά μοτίβα του ατόμου.

Περισσότερα...

Σε ποιες περιπτώσεις  είναι αναγκαίες οι κλινικές υπηρεσίες ενός λογοθεραπευτή; 

·         Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου 

·         Διαταραχή στην ροή της ομιλίας(τραυλισμός) 

·

Περισσότερα...