Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 

·         Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(αυτισμός) 

·         Διαταραχές λόγου και ομιλίας λόγω αισθητηριακής βλάβης(για παράδειγμα, βαρηκοΐα) 

·         Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 

·         Νοητική υστέρηση 

·         Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα 

·         Επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας(αφασία, δυσαρθρία) 

·         Διαταραχές φώνησης 

·         Διαταραχές κατάποσης 

·         Λαρυγγεκτομηθέντες