Η σχέση με το σύμβουλο/θεραπευτή λειτουργεί ως πυξίδα στην ανάδειξη και τη διαχείριση των δυσκολιών. Η σχέση αυτή ξεκινά με το αίτημα του ενδιαφερομένου και βασίζεται στην εχεμύθεια, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που χτίζεται σταδιακά.

Συχνές καταστάσεις που δυσκολεύουν τη ζωή του ατόμου

•Αγχώδεις διαταραχές (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή,  μετατραυματικό άγχος, διαταραχή από οξύ στρες, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση, αγχώδης διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες)

•Εργασιακό άγχος

•Ειδικές φοβίες 

•Ψυχοσωματικές διαταραχές

•Προβλήματα σχέσεων/γάμο

•Διατροφικές διαταραχές

•Θέματα πασχόντων από χρόνιες ασθένειες

•Κατάθλιψη

•Χωρισμός 

•Χαμηλή αυτοπεποίθηση

•Θέματα κακοποίησης

•Πένθος.