Σε οικογενειακό ή ομαδικό επίπεδο, οι γονείς μπορούν να λάβουν στήριξη. Μέσα από το μοίρασμα, την αλληλεπίδραση και την αναγνώριση των δυσκολιών σταδιακά έρχεται  η ανακούφιση και η ενίσχυση της προσπάθειας τους. Άλλωστε «δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, αλλά γονείς που προσπαθούν». Συχνά λοιπόν οι γονείς μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με αλλαγές που επιφέρουν «κρίση» στην οικογενειακή ροή και να γίνει επιτακτική η ανάγκη για στήριξη.

 

Συχνές καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια:

•Η γέννηση ενός παιδιού.

•Η μετάβαση των παιδιών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης.

•Εφηβεία και οικογενειακή προσαρμογή.

•Απώλεια - Πένθος.

•Χωρισμός - Διαζύγιο.

•Χρόνια ασθένεια.

•Προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών.

•Προβλήματα ψυχικής υγείας μελών (κατάθλιψη, εξαρτήσεις, διατροφικά προβλήματα).

•Ψυχοκοινωνικά προβλήματα (εργασία, μετεγκατάσταση, μετανάστευση).