Συνεργάστηκε με διάφορες δομές της ΜΚΟ Έδρα, με το κέντρο Ενίσχυση, αλλά και με το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων παίδων στον Σκαραμαγκά. Συνεχίζει να συνεργάζεται με το κέντρο ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες της Σιδέρη Μαρίας.

Προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο ΓΝ Λήμνου, καθώς και στο ΕΙΑΑ(Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων). Το κοινωνικό του έργο συνεχίζεται και σήμερα με την προσφορά δωρεάν θεραπειών σε παιδιά και ενήλικες απόρων οικογενειών. Συμμετείχε στη δημιουργία του εγχειριδίου ¨Προαναγράφω¨- Υλικό Σχολικής Προετοιμασίας και Αξιολόγησης, του τμήματος Λογοθεραπείας Ιωαννίνων, αλλά και σε ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου δημιούργησαν το τεστ Π.Α.Δ (Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας) . Έχει παρακολουθήσει όπως και έχει πάρει μέρος ως εισηγητής σε πανευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια και ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες πρακτικές και μεθόδους αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης τόσο στο αντικείμενό του, όσο και των υπολοίπων ειδικοτήτων του κέντρου του.