Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ευρύτερο πρόγραμμα Συν-Φροντίζω («Connecting for Caring» C4C), συνεργάζεται με την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και είναι μέλος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ).

Ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκπαιδεύτηκε στις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» εργάστηκε σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ως ειδική παιδαγωγός κάνοντας μαθησιακές εκτιμήσεις, διαλεκτική συμβουλευτική με εκπαιδευτικούς, συμβουλευτική με γονείς και εκπονώντας ειδικές μαθησιακές παρεμβάσεις σε μαθητές Ρομά και μη Ρομά. Επίσης, έχει εργαστεί σε ιδιωτικό ειδικό σχολείο ως ειδική παιδαγωγός και έχει συμμετάσχει σε κατασκηνωτικά προγράμματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή, πανευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια, εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια και επιμορφώσεις σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και παρέμβασης που σχετίζονται με την ειδική αγωγή.

Παράλληλα εργάζεται ως Ειδική Παιδαγωγός με μαθητές σχολικής ηλικίας, σε ιδιωτικούς ψυχοπαιδαγωγικούς φορείς και συνεργάζεται με διάφορα πλαίσια για ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών και ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία.