Συμμετείχε στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ψυχολόγων» του Αιγινητείου Νοσοκομείου, όπου στο πλαίσιο αυτό παρακολούθησε τις κλινικές επισκέψεις και τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες του τμήματος διατροφικών διαταραχών και ψυχοπαθολογίας του Νοσοκομείου.

Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ιατροπαιδαγωγικού τμήματος Ν. Σμύρνης, στο τομέα της διαγνωστικής ψυχολογικής παρέμβασης. Εκπαιδεύτηκε στην Οργάνωση και Λειτουργία Νέων Δομών Κοινωνικής Φροντίδας από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής  Υγιεινής Αθηνών. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εθελοντικής Εργασίας σε χώρες της Ευρώπης (EVS) εργάστηκε στο σχολείο «L’Arcenciel» (Σχολεία Waldorf)  της Ν. Γαλλίας.

 Έχει παρακολουθήσει διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια, σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης ψυχοκοινωνικών διαταραχών. Διετέλεσε για τρία χρόνια επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών «Πολιόχνη» όπου είχε το συντονισμό προγραμμάτων πρόληψης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και την ευρύτερη κοινότητα.

Είναι εκπαιδεύτρια στο επιμορφωτικό  πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εργάστηκε ως ψυχολόγος στην εφαρμογή του Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης σε δημόσια σχολεία, υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παράλληλα εργάζεται ως Ψυχοθεραπεύτρια, με παιδιά και ενήλικες, σε ιδιωτικούς ψυχοπαιδαγωγικούς φορείς. Κατέχει άδεια ασκήσεως Ψυχολόγου.