Ο Ω.Ρ.Λ. συμβάλει στη διαδικασία αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης ενός ατόμου με διαταραχές επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας συνεργάζεται με Ω.Ρ.Λ., όπου χρήζει ακοολογικός έλεγχος και ιατρική αξιολόγηση της φωνής.